Realizowany w 2016 roku, rozmowy nad redesignem marki trwają.
Przykład na połączenie nowoczesności i odwołań do starego, szanowanego na rynku znaku.